Z wielką satysfakcją informujemy, że nasze Sanatorium uzyskało Certyfikat ISO potwierdzający stosowanie Systemu Zarządznia Jakością w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz usług wypoczynkowych i gastronomicznych.