PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA KURACJUSZY W SANATORIUM UZDROWISKOWYM  ‘PROMIEŃ’

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do wznowienia działalności uzdrowiskowej, określone zostały zasady organizacyjne ich funkcjonowania, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
Głównym celem wdrażanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa kuracjuszy i pracowników, wyeliminowanie ryzyka zakażeń oraz wdrożenie skutecznych działań dostosowanych do aktualnego stanu epidemicznego.

 1. Do sanatorium mogą zgłaszać się wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w tym COVID-19.
 2. Nie mogą pracować lub zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją. Zobowiązuje się, aby w dniu meldowania się do sanatorium każdy kuracjusz posiadał aktualny, ujemny, wynik badania PCR, nie starszy niż 6 dni.
 3. Każda osoba powinna mieć zasłonięte usta i nos, a także zawsze myć i dezynfekować ręce przy każdorazowym wejściu do budynku.
 4. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba; wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi niepełnosprawnemu.
 5. Osoby w holu wejściowym nie powinny się grupować, należy zachowywać odpowiednią odległość pozwalającą na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.
 6. W pomieszczeniu, w którym przyjmowani są kuracjusze nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
 7. Do pomieszczenia, w którym przyjmowani są kuracjusze nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy. Bagaż, ubrania wierzchnie należy pozostawić w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.
 8. Z windy możne korzystać jednorazowo taka liczba osób (Budynek "A" i "B" do 2 osób), która zapewni zachowanie odstępu między osobami; osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
 9. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta (w czasie niektórych zabiegów, w jadalniach) należy przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób.
 10. Każdy powinien zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem, które są dostępne w gabinetach lekarsko-pielęgniarskich, ulotkach i tablicach ogłoszeń oraz oświaty.
 11. Podczas sprzątania i dezynfekcji przestrzeni wspólnych zwraca się szczególną uwagę na toalety, przedmioty i powierzchnie często dotykane takie jak: poręcze, uchwyty, przyciski, blaty, klamki.
 12. Pomieszczenia ogólnodostępne dla kuracjuszy są dodatkowo dezynfekowane poprzez
 13. Sanatorium posiada wyznaczone pomieszczenia zapewniające izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 14. Kuracjusze mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym. W widocznych miejscach znajdują się informacje (ulotki) promujące mycie i dezynfekowanie rąk.